Thẻ: Ngô Đình Diệm

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Nơi an nghỉ của hai anh em ông Ngô Đình Diệm

Trước 1975, mộ của ông Ngô Đình Diệm và em trai không được chính quyền Nguyễn Văn Thiệu cho xây… Chi tiết Nơi an nghỉ của hai anh em ông Ngô Đình Diệm

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

Dấu tích còn sót lại của thành Gia Định giữa Sài Gòn

Hai khối nhà tại góc đường Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn là dấu tích còn lại của tòa thành… Chi tiết Dấu tích còn sót lại của thành Gia Định giữa Sài Gòn

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

Đại lộ Bonard – Trung tâm thương mại của Sài Gòn ngày ấy

Cũng như Catinat (Đồng Khởi) và Charner (Nguyễn Huệ), một số nhân vật để lại dấu ấn trên đại lộ… Chi tiết Đại lộ Bonard – Trung tâm thương mại của Sài Gòn ngày ấy