Thẻ: Ngô Quyền

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Những vị tɦái giáɱ tài năng và quyền lực nhất sử Việt Nam

Nhiều người quan niệm rằng tɦái giáɱ chỉ là một chức vị nhỏ bé để phục dịch chốn hoàng cung,… Chi tiết Những vị tɦái giáɱ tài năng và quyền lực nhất sử Việt Nam

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt

Người hùng đứng sau chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng

Chúng ta đều biết Ngô Quyền chính là “tác giả” của trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng. Nhưng… Chi tiết Người hùng đứng sau chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại Hoài Niệm

Ngô quyền và chiến thắng Lịch sử trên sông Bạch Đằng

Có thể nói trận Bạch Đằng năm 938 là trận quyết chiến chiến lược lớn nhất, có ý nghĩa to… Chi tiết Ngô quyền và chiến thắng Lịch sử trên sông Bạch Đằng