Thẻ: Thiệu Trị

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt

Vị thanh quan thờ 4 đời vua Nguyễn

Nửa đầu thế kỷ XIX, dưới thời trị vì của các vua nhà Nguyễn, Trương Đăng Quế nổi lên là… Chi tiết Vị thanh quan thờ 4 đời vua Nguyễn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Thời phong kiến, chỉnh sửa bài thi là tội rất nặng, người phạm tộɨ có thể bị χử ƫử, bãi… Chi tiết Hai bản án tử hình vì tội chỉnh sửa bài thi từng chấn động trong sử Việt

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi và lễ cưới tưng bừng

Là một vị vua có tinh thần yêu nước, vua Hàm Nghi (1871 – 1943) đã phải sống phần lớn… Chi tiết Cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi và lễ cưới tưng bừng

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt

Nguyễn Công Trứ – Một nhân cách hiếm có

Nguyễn Công Trứ quê ở làng Uy Viễn (nay là xã Xuân Giang) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông… Chi tiết Nguyễn Công Trứ – Một nhân cách hiếm có

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương

Khi người Pháp mới chiếm được Nam kỳ, họ chưa có loại tiền riêng để lưu hành, phải dùng đồng… Chi tiết Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương