Thẻ: Tự Đức

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Cái cɦết bí ẩn của vua Kiến Phúc và những manh mối ám chỉ Nguyễn Văn Tường ?

Kiến Phúc lên ngôi khi 14 tuổi, tại vị được 8 tháng thì qua đời. Cái cɦết của ông để… Chi tiết Cái cɦết bí ẩn của vua Kiến Phúc và những manh mối ám chỉ Nguyễn Văn Tường ?

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt

Nguyễn Công Trứ – Một nhân cách hiếm có

Nguyễn Công Trứ quê ở làng Uy Viễn (nay là xã Xuân Giang) huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông… Chi tiết Nguyễn Công Trứ – Một nhân cách hiếm có

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương

Khi người Pháp mới chiếm được Nam kỳ, họ chưa có loại tiền riêng để lưu hành, phải dùng đồng… Chi tiết Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương