Thẻ: Việt Nam xưa

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại Hoài Niệm

Bí ẩn giai thoại xoay mộ của cụ Trạng Trình

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được dân gian truyền tụng và suy tôn là “nhà tiên tri nước Việt”; người… Chi tiết Bí ẩn giai thoại xoay mộ của cụ Trạng Trình

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Cuộc đời thăng trầm đầy biến động của nữ bác sĩ nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu (1906-2012) là một nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam, một nhân vật… Chi tiết Cuộc đời thăng trầm đầy biến động của nữ bác sĩ nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? (1800-1873) ???̂́? ???̂? ??̛̀ ??? đ?̀?? ??̀? ??̂?? ?????̣̂? ?̛̉ ??̀?? Đ?̛?̛̀?? ???? (????̣̂? ????? Đ??̂̀?, ??̉??… Chi tiết ?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?