Chuyên mục: Địa Linh Nhân Kiệt

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Cuộc đời thăng trầm đầy biến động của nữ bác sĩ nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Bác sĩ Henriette Bùi Quang Chiêu (1906-2012) là một nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam, một nhân vật… Chi tiết Cuộc đời thăng trầm đầy biến động của nữ bác sĩ nữ bác sĩ đầu tiên của Việt Nam

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? (1800-1873) ???̂́? ???̂? ??̛̀ ??? đ?̀?? ??̀? ??̂?? ?????̣̂? ?̛̉ ??̀?? Đ?̛?̛̀?? ???? (????̣̂? ????? Đ??̂̀?, ??̉??… Chi tiết ?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt

Thật bất ngờ với 218 Bí danh/bút danh của Hồ Chí Minh, hiếm ai biết đến

Đây là danh sách những bí danh/bút danh được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong suốt cuộc đời hoạt động… Chi tiết Thật bất ngờ với 218 Bí danh/bút danh của Hồ Chí Minh, hiếm ai biết đến