Chuyên mục: Tin Tức

Posted in Tin Tức

Công ty BEYO Việt Nam tại Lâm Đồng xả chất bẩn không qua xử lý ra môi trường

Người dân thuộc thôn Tân Hiệp Xã Tân Văn Huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng kêu cứu. Công ty BEYO… Chi tiết Công ty BEYO Việt Nam tại Lâm Đồng xả chất bẩn không qua xử lý ra môi trường