Posted in Di Dấu

Honda 67, Cub, Dame – Xe của người Sài Gòn xưa vang bóng một thời

Có thể nói xe đạp và xe gắn máy là phương tiện di chuyển chiếm đa số tại miền Nam… Chi tiết Honda 67, Cub, Dame – Xe của người Sài Gòn xưa vang bóng một thời