Thẻ: bác hồ

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt

Thật bất ngờ với 218 Bí danh/bút danh của Hồ Chí Minh, hiếm ai biết đến

Đây là danh sách những bí danh/bút danh được Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng trong suốt cuộc đời hoạt động… Chi tiết Thật bất ngờ với 218 Bí danh/bút danh của Hồ Chí Minh, hiếm ai biết đến