Thẻ: Bến Tre

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Bài báo kinh tế đầu tiên ở Việt Nam

Tờ báo viết về kinh tế đầu tiên của Việt Nam đã ra đời từ rất sớm, đó là tờ… Chi tiết Bài báo kinh tế đầu tiên ở Việt Nam

Posted in Hoài Niệm

“Ông già Ba Tri” đi bộ từ miền Tây ra tận cung đình Huế trong 6 tháng để kiện ông quan huyện

Dân Miền Nam có thành ngữ “Ôпg Già Ba Tri” để chỉ mấy ônġ ġià gân, hổng ngán gì hết… Chi tiết “Ông già Ba Tri” đi bộ từ miền Tây ra tận cung đình Huế trong 6 tháng để kiện ông quan huyện