Thẻ: Chị Tôi

Posted in Văn Nghệ Xưa

“Chị tôi” nỗi đαu χé lòпg trong từng câu hát

Nhà tôi trên bến sông Có chiếc cầu nhỏ cong cong Hàng cau dưới nắng trong Lá trầu không Chị… Chi tiết “Chị tôi” nỗi đαu χé lòпg trong từng câu hát