Thẻ: Chợ Bà Chiểu

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại Hoài Niệm

Chuyện ông Lãnh và 5 bà vợ nổi tiếng khắp Sài Gòn

Chợ Bà Chiểu, Bà Hạt, Bà Điểm, Bà Quẹo, Bà Hom thân thuộc với người Sài Gòn được cho là… Chi tiết Chuyện ông Lãnh và 5 bà vợ nổi tiếng khắp Sài Gòn

Posted in Giai Thoại

Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Một số hình ảnh xưa Chợ Bà Chiểu lúc mới xây lại cùng xung quanh khu vực này như bên… Chi tiết Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Hoài Niệm

?ì ??? ?ó ?ê? ?ọ? ??ợ ?à ???ể? ?

?ộ? ?ố ?ì?? ả?? ?ư? ??ợ ?à ???ể? ?ú? ?ớ? ?â? ?ạ? ?ù?? ???? ????? ??? ?ự? ?à? ??ư ?ê?… Chi tiết ?ì ??? ?ó ?ê? ?ọ? ??ợ ?à ???ể? ?