Thẻ: Chợ Bà Chiểu

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại Hoài Niệm

Chuyện ông Lãnh và 5 bà vợ nổi tiếng khắp Sài Gòn

Chợ Bà Chiểu, Bà Hạt, Bà Điểm, Bà Quẹo, Bà Hom thân thuộc với người Sài Gòn được cho là… Chi tiết Chuyện ông Lãnh và 5 bà vợ nổi tiếng khắp Sài Gòn

Posted in Giai Thoại

Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Một số hình ảnh xưa Chợ Bà Chiểu lúc mới xây lại cùng xung quanh khu vực này như bên… Chi tiết Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Hoài Niệm

𝚅ì 𝚂𝚊𝚘 𝙲ó 𝚃ê𝚗 𝙶ọ𝚒 𝙲𝚑ợ 𝙱à 𝙲𝚑𝚒ể𝚞 ?

𝙼ộ𝚝 𝚜ố 𝚑ì𝚗𝚑 ả𝚗𝚑 𝚡ư𝚊 𝙲𝚑ợ 𝙱à 𝙲𝚑𝚒ể𝚞 𝚕ú𝚌 𝚖ớ𝚒 𝚡â𝚢 𝚕ạ𝚒 𝚌ù𝚗𝚐 𝚡𝚞𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚞 𝚟ự𝚌 𝚗à𝚢 𝚗𝚑ư 𝚋ê𝚗… Chi tiết 𝚅ì 𝚂𝚊𝚘 𝙲ó 𝚃ê𝚗 𝙶ọ𝚒 𝙲𝚑ợ 𝙱à 𝙲𝚑𝚒ể𝚞 ?