Thẻ: Chợ sài gòn

Posted in Giai Thoại Hoài Niệm

Giai thoại kỳ thú về những ngôi chợ nổi tiếng của Sài Gòn xưa

Người dân Sài Gòn có câu vè: “Chợ không đàn bà là chợ Cầu Ông Lãnh”. Tréo ngoe là ngôi… Chi tiết Giai thoại kỳ thú về những ngôi chợ nổi tiếng của Sài Gòn xưa

Posted in Giai Thoại

Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Một số hình ảnh xưa Chợ Bà Chiểu lúc mới xây lại cùng xung quanh khu vực này như bên… Chi tiết Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn