Thẻ: Gia Long

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại Hoài Niệm

Chân dung vua Gia Long với 3 chòm râu qua lời kể lại của vị sủng thần lai Pháp

“Vua Gia Long da trắng, mắt sáng, chòm râu hoàn toàn bạc và dày hơn râu những người đàn ông… Chi tiết Chân dung vua Gia Long với 3 chòm râu qua lời kể lại của vị sủng thần lai Pháp

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Vì một bài thơ vui, vua Gia Long xử tử công thần bật nhất của mình

Sách Đại Nam chính biên liệt truyện (Sơ tập) đã dành trọn quyển thứ 21 để viết về Nguyễn Văn… Chi tiết Vì một bài thơ vui, vua Gia Long xử tử công thần bật nhất của mình

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Vua Gia Long và sứ mệnh bài trừ mê tín dị đoan

Trong những năm đầu trị quốc của hoàng đế Gia Long, cùng với nạn giặc giã, thú dữ hoành hành,… Chi tiết Vua Gia Long và sứ mệnh bài trừ mê tín dị đoan

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

Cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi và lễ cưới tưng bừng

Là một vị vua có tinh thần yêu nước, vua Hàm Nghi (1871 – 1943) đã phải sống phần lớn… Chi tiết Cuộc đời lưu đày của vua Hàm Nghi và lễ cưới tưng bừng

Posted in Đại Triều Lược Sử Hoài Niệm

Vụ tham nhũng gây chân động của cha vợ vua Minh Mạng

Gần hai thế kỷ trước, triều Minh Mạng rúng động với vụ án tham nhũng của viên quan đại thần… Chi tiết Vụ tham nhũng gây chân động của cha vợ vua Minh Mạng

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương

Khi người Pháp mới chiếm được Nam kỳ, họ chưa có loại tiền riêng để lưu hành, phải dùng đồng… Chi tiết Chuyện ít biết về Sài Gòn thời Pháp thuộc – đồng bạc từng dùng chung cho Đông Dương