Thẻ: giọt lệ đài trang

Posted in Văn Nghệ Xưa

“Giọt lệ đài trang” xót thương cho thân phận cố nhân

Khi nhắc đến nhạc sĩ Châu Kỳ không ai là không biết bài hát luôn gắn liền với tên tuổi… Chi tiết “Giọt lệ đài trang” xót thương cho thân phận cố nhân