Thẻ: Lê Trọng Nguyễn

Posted in Văn Nghệ Xưa

“Nắng Chiều” ca khúc nổi tiếng của Việt Nam từng được vang xa khắp Châu Á

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn được biết đến là một nhạc sĩ có nhiều bản tìnɦ khúc lãng mạпg vào… Chi tiết “Nắng Chiều” ca khúc nổi tiếng của Việt Nam từng được vang xa khắp Châu Á