Thẻ: Nhà tù Côn Đảo

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Nhà tù Côn Đảo – địa ngục khiến cả thế giới bàng hoàng

Trong hơn 100 năm, khoảng 20.000 người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã bị giam cầm, hy sinh tại… Chi tiết Nhà tù Côn Đảo – địa ngục khiến cả thế giới bàng hoàng