Thẻ: Tân Sơn Nhất

Posted in Di Dấu Đông Tây Cổ Kim Hoài Niệm

Phi Trường Tân Sơn Nhứt – Một Phút Một Chuyến Bay

Phi trường Tân Sơn Nhứt là một trong những sân bay nhộn nhịp hàng đầu thế giới vào khoảng hơn… Chi tiết Phi Trường Tân Sơn Nhứt – Một Phút Một Chuyến Bay

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Cách đi máy bay của người Saigon trước những năm 75 khác gì bây giờ?

Trước 1975, Tân Sơn Nhứt có nhiều chuyến bay nhất Đông Nam Á, quỹ đất để mở rộng sân bay… Chi tiết Cách đi máy bay của người Saigon trước những năm 75 khác gì bây giờ?