Thẻ: Triều Đình

Posted in Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Chuyện ít biết về hai vị vua bị truất ngôi triều Lý

Triều Lý tồn tại 216 năm với 9 đời vua thay nhau trị vì, tuy nhiên trong lịch sử, ngoài… Chi tiết Chuyện ít biết về hai vị vua bị truất ngôi triều Lý