Thẻ: triều Nguyễn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt

Đồng Tập Trận (Mả Ngụy) mồ chôn tập thể gần 2.000 người “già trẻ trai gái”

Đồng Tập Trận hay còn được gọi là Mô Súng, là Mả Ngụy (hay Mả Biền Tru) là một cánh… Chi tiết Đồng Tập Trận (Mả Ngụy) mồ chôn tập thể gần 2.000 người “già trẻ trai gái”

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Khu lăпġ ɱộ Long Vân hầu – Trương Tấn Bửu, một trong những khu ɱộ danh thần cổ nhất ở… Chi tiết Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử

?ẻ Đẹρ ?ề ?ʜế, ƈổ ?íп? ?ủ? ?ăп? ??п? ?ạп?

?ằ? ??ê? ?ú? ?ẩ? ??ê ở ?ố đô ??ế, ?ă?? ???? ?ạ?? ?â? ấ? ?ượ?? ?ạ?? ?ớ? ??ữ?? ?ô?? ??ì??… Chi tiết ?ẻ Đẹρ ?ề ?ʜế, ƈổ ?íп? ?ủ? ?ăп? ??п? ?ạп?

Posted in Đại Triều Lược Sử

??ộ? ?ả? ?á?? ?à? ??í?? ??? ??ấ? ????? ?ị?? ?ử.

????? ?ị?? ?ử ?á? ???ề? đạ? ????? ??ế? ?ủ? ?ướ? ??, ??í?? ???ề? ????? ươ?? ?ủ? ?á? ???ề? đạ? đã… Chi tiết ??ộ? ?ả? ?á?? ?à? ??í?? ??? ??ấ? ????? ?ị?? ?ử.