Thẻ: triều Nguyễn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt

Đồng Tập Trận (Mả Ngụy) mồ chôn tập thể gần 2.000 người “già trẻ trai gái”

Đồng Tập Trận hay còn được gọi là Mô Súng, là Mả Ngụy (hay Mả Biền Tru) là một cánh… Chi tiết Đồng Tập Trận (Mả Ngụy) mồ chôn tập thể gần 2.000 người “già trẻ trai gái”

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Khu lăпġ ɱộ Long Vân hầu – Trương Tấn Bửu, một trong những khu ɱộ danh thần cổ nhất ở… Chi tiết Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử

𝚅ẻ Đẹρ 𝙱ề 𝚃ʜế, ƈổ 𝙺íп𝚑 𝙲ủ𝚊 𝙻ăп𝚐 𝙼𝚒п𝚑 𝙼ạп𝚐

𝙽ằ𝚖 𝚝𝚛ê𝚗 𝚗ú𝚒 𝙲ẩ𝚖 𝙺𝚑ê ở 𝚌ố đô 𝙷𝚞ế, 𝚕ă𝚗𝚐 𝙼𝚒𝚗𝚑 𝙼ạ𝚗𝚐 𝚐â𝚢 ấ𝚗 𝚝ượ𝚗𝚐 𝚖ạ𝚗𝚑 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚌ô𝚗𝚐 𝚝𝚛ì𝚗𝚑… Chi tiết 𝚅ẻ Đẹρ 𝙱ề 𝚃ʜế, ƈổ 𝙺íп𝚑 𝙲ủ𝚊 𝙻ăп𝚐 𝙼𝚒п𝚑 𝙼ạп𝚐

Posted in Đại Triều Lược Sử

𝙲𝚞ộ𝚌 𝙲ả𝚒 𝙲á𝚌𝚑 𝚃à𝚒 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝙳𝚞𝚢 𝙽𝚑ấ𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙻ị𝚌𝚑 𝚂ử.

𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚕ị𝚌𝚑 𝚜ử 𝚌á𝚌 𝚝𝚛𝚒ề𝚞 đạ𝚒 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚔𝚒ế𝚗 𝚌ủ𝚊 𝚗ướ𝚌 𝚝𝚊, 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝚚𝚞𝚢ề𝚗 𝚃𝚛𝚞𝚗𝚐 ươ𝚗𝚐 𝚌ủ𝚊 𝚌á𝚌 𝚝𝚛𝚒ề𝚞 đạ𝚒 đã… Chi tiết 𝙲𝚞ộ𝚌 𝙲ả𝚒 𝙲á𝚌𝚑 𝚃à𝚒 𝙲𝚑í𝚗𝚑 𝙳𝚞𝚢 𝙽𝚑ấ𝚝 𝚃𝚛𝚘𝚗𝚐 𝙻ị𝚌𝚑 𝚂ử.