Thẻ: văn nghệ sĩ

Posted in Văn Nghệ Xưa

Những lò đào tạo ca sĩ của một thời Sài Gòn xưa trước những năm 1975

Miền Nam trước năm 1975 là vùng đất màu mỡ, phì nhiêu cho cây tự do đơm hoa kết trái…. Chi tiết Những lò đào tạo ca sĩ của một thời Sài Gòn xưa trước những năm 1975

Posted in Văn Nghệ Xưa

Phòng trà ca nhạc những năm 75 – Nét đẹp văn hóa của Sài Gòn xưa.

Nói đến Sài Gòn xưa, thì không thể không nhắc đến “Văn hóa Phòng trà”. Phòng trà ca nhạc là… Chi tiết Phòng trà ca nhạc những năm 75 – Nét đẹp văn hóa của Sài Gòn xưa.