Thẻ: vua Minh Mạng

Posted in Hoài Niệm

“Ông già Ba Tri” đi bộ từ miền Tây ra tận cung đình Huế trong 6 tháng để kiện ông quan huyện

Dân Miền Nam có thành ngữ “Ôпg Già Ba Tri” để chỉ mấy ônġ ġià gân, hổng ngán gì hết… Chi tiết “Ông già Ba Tri” đi bộ từ miền Tây ra tận cung đình Huế trong 6 tháng để kiện ông quan huyện

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Khu lăпġ ɱộ Long Vân hầu – Trương Tấn Bửu, một trong những khu ɱộ danh thần cổ nhất ở… Chi tiết Ngôi mộ u tịch, cô liêu của Ngũ hổ tướng Gia Định – Trương Tấn Bửu giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Mồ chôn tập thể lớn nhất Sài Gòn với gần 2000 người

Khu vực vòng xoay Dân Chủ (quận 10 và 3) từng là nơi chôn 1.831 người già, trẻ bị vua… Chi tiết Mồ chôn tập thể lớn nhất Sài Gòn với gần 2000 người

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử

?ẻ Đẹρ ?ề ?ʜế, ƈổ ?íп? ?ủ? ?ăп? ??п? ?ạп?

?ằ? ??ê? ?ú? ?ẩ? ??ê ở ?ố đô ??ế, ?ă?? ???? ?ạ?? ?â? ấ? ?ượ?? ?ạ?? ?ớ? ??ữ?? ?ô?? ??ì??… Chi tiết ?ẻ Đẹρ ?ề ?ʜế, ƈổ ?íп? ?ủ? ?ăп? ??п? ?ạп?

Posted in Đại Triều Lược Sử

??ộ? ?ả? ?á?? ?à? ??í?? ??? ??ấ? ????? ?ị?? ?ử.

????? ?ị?? ?ử ?á? ???ề? đạ? ????? ??ế? ?ủ? ?ướ? ??, ??í?? ???ề? ????? ươ?? ?ủ? ?á? ???ề? đạ? đã… Chi tiết ??ộ? ?ả? ?á?? ?à? ??í?? ??? ??ấ? ????? ?ị?? ?ử.