Thẻ: Yến Xuân

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

Cuộc đời buồn của Ca sĩ Duy Quang qua 2 cuộc hôn nhân đau lòng

Năm 1984, tại Mỹ Duy Quang mới chính thức lập gia đình với Mỹ Hà – một mỹ nhân nổi… Chi tiết Cuộc đời buồn của Ca sĩ Duy Quang qua 2 cuộc hôn nhân đau lòng