Thẻ: hoài niệm

Posted in Đại Triều Lược Sử Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại Hoài Niệm

Nguyễn Biểu – “Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ”

“Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ” – Đó là một câu trong bài thơ của Hoàng Trừng viết về… Chi tiết Nguyễn Biểu – “Cuộc đời trung nghĩa gần xa tỏ”

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Di tích khảo cổ độc nhất Sài Gòn hoang phế, giống bãi rác

Những di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh thành xuống cấp nghiêm trọng, di tích đã trở thành phế tích… Chi tiết Di tích khảo cổ độc nhất Sài Gòn hoang phế, giống bãi rác

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Công viên Tao Đàn – vườn thượng uyển của Sài Gòn xưa

Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, Tao Đàn được người dân Sài Gòn đặt cho những tên gọi thân… Chi tiết Công viên Tao Đàn – vườn thượng uyển của Sài Gòn xưa

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Năm đại lộ đầu tiên của Sài Gòn xưa

Lịch sử 5 đại lộ đầu tiên của Sài Gòn xưa: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Hàm Nghi, Lê Duẫn, Tôn… Chi tiết Năm đại lộ đầu tiên của Sài Gòn xưa

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt Giai Thoại

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?

?????̂̃? ??? ???̛?̛?? (1800-1873) ???̂́? ???̂? ??̛̀ ??? đ?̀?? ??̀? ??̂?? ?????̣̂? ?̛̉ ??̀?? Đ?̛?̛̀?? ???? (????̣̂? ????? Đ??̂̀?, ??̉??… Chi tiết ?????̂̃? ??? ???̛?̛?? vị ??̛?̛́ղ? đầu tiên đ?́?ʜ ?ʜ?̆́?? ???́?