Thẻ: Lão Hạc

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

“Lão Hạc” Kim Lân – Cây bút của những phận đời bé mọn

Kim Lân được biết đến nhiều nhất với tác phẩm Vợ nhặt được nhiều thế hệ học sinh Việt Nam… Chi tiết “Lão Hạc” Kim Lân – Cây bút của những phận đời bé mọn