Thẻ: Triều Lê

Posted in Giai Thoại

Quận He Nguyễn Hữu Cầu và cuộc khởi nghĩa thất bại thảm hại

Những cuộc nổi dậy của quận Hẻo Nguyễn Danh Phương và quận He Nguyễn Hữu Cầu gây cho nhà Lê… Chi tiết Quận He Nguyễn Hữu Cầu và cuộc khởi nghĩa thất bại thảm hại

Posted in Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Lê Hoàn xứng danh là vị Hoàng đế huyền thoại của nước Nam

Phá Tống, bình Chiêm, gìn giữ một dải giang sơn vững vàng bước qua những ngày binh lửa, dựng lập… Chi tiết Lê Hoàn xứng danh là vị Hoàng đế huyền thoại của nước Nam

Posted in Giai Thoại

Trạng nguyên Vũ Duệ: Từ cậu bé cõng em học lỏm đến vị quan trung nghĩa

Trạng nguyên Vũ Duệ (1468-1522) là bậc danh thần tiết nghĩa, cũng là nhà thơ có tiếng đời Lê. Trong… Chi tiết Trạng nguyên Vũ Duệ: Từ cậu bé cõng em học lỏm đến vị quan trung nghĩa