Posted in Đông Tây Cổ Kim

Đất Độc Quê Em – Chương 4

Em không nhớ rõ năm sinh của bà, chỉ biết giờ bà em tầm hơn 70 tuổi. Bố của bà… Chi tiết Đất Độc Quê Em – Chương 4

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Tân Sơn Nhứt trước 1975 – mỗi phút 1 chuyến bay, phi trường hàng đầu thế giới

“Cứ trung bình mỗi phút có một máy bay cất hay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất. Những lúc cao… Chi tiết Tân Sơn Nhứt trước 1975 – mỗi phút 1 chuyến bay, phi trường hàng đầu thế giới

Posted in Giai Thoại Hoài Niệm

𝘟𝘦 đ𝑎̣𝘱 𝘷𝑎̀ 𝘬𝑦́ 𝑢̛́𝘤 𝘷𝑒̂̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘵𝘩𝑜̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘬𝘩𝑜́

𝘕𝘩𝑢̛̃𝘯𝘨 𝘯𝑎̆𝘮 𝘤𝘩𝘪𝘦̂́𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘯𝘩, 𝘏𝑎̀ 𝘕𝑜̣̂𝘪, 𝘏𝑎̉𝘪 𝘗𝘩𝑜̀𝘯𝘨 𝘷𝑎̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘴𝑜̂́ 𝘵𝑖̉𝘯𝘩 𝘮𝘪𝑒̂̀𝘯 𝘉𝑎̆́𝘤 𝘱𝘩𝑎̉𝘪 𝘤𝘩𝑖̣𝘶 𝘵𝑜̂̉𝘯 𝘵𝘩𝑎̂́𝘵 𝘯𝑎̣̆𝘯𝘨 𝘯𝑒̂̀… Chi tiết 𝘟𝘦 đ𝑎̣𝘱 𝘷𝑎̀ 𝘬𝑦́ 𝑢̛́𝘤 𝘷𝑒̂̀ 𝘮𝑜̣̂𝘵 𝘵𝘩𝑜̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘬𝘩𝑜́

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Người Sài Gòn đi máy bay 50 năm trước như thế nào?

Nửa thế kỷ trước, con đường dẫn đến sân bay Tân Sơn Nhất chạy giữa cánh đồng và rặng cây…. Chi tiết Người Sài Gòn đi máy bay 50 năm trước như thế nào?

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

𝙺ý ứ𝚌 𝚟ề 𝚝𝚑ả𝚘 𝚌ầ𝚖 𝚟𝚒ê𝚗 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝚡ư𝚊

𝚖ộ𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝟾 𝚟ườ𝚗 𝚝𝚑ú 𝚕â𝚞 đờ𝚒 𝚗𝚑ấ𝚝 𝚝𝚑ế 𝚐𝚒ớ𝚒 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚞ổ𝚒 đờ𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚝𝚛ò𝚗 𝟷𝟻𝟶 𝚝𝚞ổ𝚒, 𝚃𝚑ả𝚘 𝙲ầ𝚖 𝚅𝚒ê𝚗… Chi tiết 𝙺ý ứ𝚌 𝚟ề 𝚝𝚑ả𝚘 𝚌ầ𝚖 𝚟𝚒ê𝚗 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝚡ư𝚊

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

χe ƌiện Sàɨ Gòɴ – phương tiện bị lãɴg quêɴ

Hệ thống χe ƌiện Sàɨ Gòɴ tồn tại trước năm 1945, xε chạγ suốt con đường Galliéni (Trần Hưng Đạo)… Chi tiết χe ƌiện Sàɨ Gòɴ – phương tiện bị lãɴg quêɴ

Posted in Địa Linh Nhân Kiệt

𝙽𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚑𝚊𝚛𝚖𝚘𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚃ò𝚗𝚐 𝚂ơ𝚗 – 𝙼ộ𝚝 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚟à𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚗 𝚟à 𝚌𝚞ố𝚒 đờ𝚒 𝚕ậ𝚗 đậ𝚗

𝚃ừ 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 𝚗ă𝚖 𝚝𝚑ậ𝚙 𝚗𝚒ê𝚗 𝟷𝟿𝟻𝟶 𝚝𝚛ở đ𝚒, 𝚕à𝚗𝚐 𝚟ă𝚗 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝚡𝚞ấ𝚝 𝚑𝚒ệ𝚗 𝚖ộ𝚝 𝚗𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ đượ𝚌 𝚐ọ𝚒… Chi tiết 𝙽𝚐𝚑ệ 𝚜ĩ 𝚑𝚊𝚛𝚖𝚘𝚗𝚒𝚌𝚊 𝚃ò𝚗𝚐 𝚂ơ𝚗 – 𝙼ộ𝚝 𝚝𝚑ờ𝚒 𝚟à𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚗 𝚟à 𝚌𝚞ố𝚒 đờ𝚒 𝚕ậ𝚗 đậ𝚗

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại Hoài Niệm

Gần 100 năm lịch sử tồn tại của dinh Độc Lập được trưng bày

Xây bằng vật liệu mang từ Pháp qua, dinh Norodom hay còn gọi là dinh Độc Lập tại quận 1,… Chi tiết Gần 100 năm lịch sử tồn tại của dinh Độc Lập được trưng bày

Posted in Giai Thoại

Quận He Nguyễn Hữu Cầu và cuộc khởi nghĩa thất bại thảm hại

Những cuộc nổi dậy của quận Hẻo Nguyễn Danh Phương và quận He Nguyễn Hữu Cầu gây cho nhà Lê… Chi tiết Quận He Nguyễn Hữu Cầu và cuộc khởi nghĩa thất bại thảm hại

Posted in Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Lê Hoàn xứng danh là vị Hoàng đế huyền thoại của nước Nam

Phá Tống, bình Chiêm, gìn giữ một dải giang sơn vững vàng bước qua những ngày binh lửa, dựng lập… Chi tiết Lê Hoàn xứng danh là vị Hoàng đế huyền thoại của nước Nam

Posted in Giai Thoại

Trạng nguyên Vũ Duệ: Từ cậu bé cõng em học lỏm đến vị quan trung nghĩa

Trạng nguyên Vũ Duệ (1468-1522) là bậc danh thần tiết nghĩa, cũng là nhà thơ có tiếng đời Lê. Trong… Chi tiết Trạng nguyên Vũ Duệ: Từ cậu bé cõng em học lỏm đến vị quan trung nghĩa

Posted in Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

Chuyện ít biết về hai vị vua bị truất ngôi triều Lý

Triều Lý tồn tại 216 năm với 9 đời vua thay nhau trị vì, tuy nhiên trong lịch sử, ngoài… Chi tiết Chuyện ít biết về hai vị vua bị truất ngôi triều Lý

Posted in Giai Thoại

Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Một số hình ảnh xưa Chợ Bà Chiểu lúc mới xây lại cùng xung quanh khu vực này như bên… Chi tiết Nguồn gốc tên gọi “Chợ Bà Chiểu” cách đây gần 150 năm giữa lòng Sài Gòn

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại Hoài Niệm

Ký ức về siêu thị đầu tiên ở đất Sài Thành xưa

Siêu thị Nguyễn Du, khu siêu thị đầu tiên ở Sài Gòn và có thể nói là toàn cõi VN… Chi tiết Ký ức về siêu thị đầu tiên ở đất Sài Thành xưa

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

Các chương trình văn nghệ xưa được phát sóng trên Đài ϑô Tuyếɴ

Đ𝑎̀𝘪 𝘝𝑜̂ 𝘵𝘶𝘺𝘦̂́𝘯 𝘝𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 (𝘷𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝑎̆́𝘵 𝘭𝑎̀ 𝘝𝘛𝘝𝘕) 𝘵𝑢̛́𝘤 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰 𝘝𝘪𝘦𝘵𝘯𝘢𝘮 𝘩𝘢𝘺 𝘤𝑜̀𝘯 đ𝑢̛𝑜̛̣𝘤 𝘨𝑜̣𝘪 𝘭𝑎̀ Đ𝑎̀𝘪 𝘱𝘩𝑎́𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘯𝘩… Chi tiết Các chương trình văn nghệ xưa được phát sóng trên Đài ϑô Tuyếɴ

Posted in Di Dấu Giai Thoại

Nụ hôn anh em xã hội chủ nghĩa

Nụ hôn anh em XHCN bao gồm một cái ôm, kết hợp lần lượt 3 nụ hôn vào má. Trong… Chi tiết Nụ hôn anh em xã hội chủ nghĩa

Posted in Di Dấu Giai Thoại Hoài Niệm

Phong tục đốt vàng mã cuối năm

Cha tôi thuộc gia đình theo đạo Tổ Tiên, thờ cúng ông bà, nhưng hồi trẻ vào những ngày Tết,… Chi tiết Phong tục đốt vàng mã cuối năm

Posted in Di Dấu Địa Linh Nhân Kiệt Hoài Niệm

Nhà văn Duyên Anh (1935-1997)

Duyên Anh là 1 trong những nhà văn tiêu biểu của miền Nam trước năm 1975. Nhiều người cho rằng… Chi tiết Nhà văn Duyên Anh (1935-1997)

Posted in Di Dấu Hoài Niệm

Ô𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚋á𝚘 𝚃𝚑𝚒ế𝚞 𝙽𝚑𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗ă𝚖 𝟷𝟿𝟽𝟻 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ù𝚗𝚐 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐.

𝙽ă𝚖 𝟷𝟿𝟽𝟸, 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 đ𝚊𝚗𝚐 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ 𝚝𝚛ẻ 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚑𝚒𝚙𝚙𝚢 đầ𝚢 đườ𝚗𝚐 𝚙𝚑ố, 𝚗𝚑ạ𝚌 𝙿𝚑ạ𝚖 𝙳𝚞𝚢 đ𝚊𝚗𝚐 đượ𝚌 𝚑á𝚝… Chi tiết Ô𝚗 𝚕ạ𝚒 𝚝𝚞ầ𝚗 𝚋á𝚘 𝚃𝚑𝚒ế𝚞 𝙽𝚑𝚒 𝚝𝚛ướ𝚌 𝚗ă𝚖 𝟷𝟿𝟽𝟻 𝚌ủ𝚊 ô𝚗𝚐 𝙽𝚐𝚞𝚢ễ𝚗 𝙷ù𝚗𝚐 𝚃𝚛ươ𝚗𝚐.

Posted in Di Dấu Đại Triều Lược Sử Giai Thoại

𝙻𝚘𝚐𝚘 𝚅ề 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝙿𝚑ố 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝙽ă𝚖 𝟷𝟾𝟽𝟶.

Đâ𝚢 𝚌𝚑í𝚗𝚑 𝚕à 𝙻𝚘𝚐𝚘 𝚟ề 𝚝𝚑à𝚗𝚑 𝚙𝚑ố 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝚗ă𝚖 𝟷𝟾𝟽𝟶, 𝚔𝚑𝚒 𝚌𝚑𝚒ế𝚖 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗, 𝚗𝚐ườ𝚒 𝙿𝚑á𝚙 đã 𝚜á𝚗𝚐 𝚝á𝚌… Chi tiết 𝙻𝚘𝚐𝚘 𝚅ề 𝚃𝚑à𝚗𝚑 𝙿𝚑ố 𝚂à𝚒 𝙶ò𝚗 𝙽ă𝚖 𝟷𝟾𝟽𝟶.