Thẻ: Hoàng Thi Thơ

Posted in Văn Nghệ Xưa

“Ai Nhớ Chăng Ai” nỗi niềm vấn vương tình cũ khôn nguôi của Hoàng Thi Thơ

Trong cộng đồng yêu nhạc xưa không ai là không biết đến nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, có lẽ mọi… Chi tiết “Ai Nhớ Chăng Ai” nỗi niềm vấn vương tình cũ khôn nguôi của Hoàng Thi Thơ

Posted in Văn Nghệ Xưa

“Đường xưa lối cũ” dòng cảm xúc trong tâm hồn Hoàng Thi Thơ

Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng, ánh… Chi tiết “Đường xưa lối cũ” dòng cảm xúc trong tâm hồn Hoàng Thi Thơ

Posted in Văn Nghệ Xưa

Kim Lệ Thi – Buồn thương cô gái trong bài hát “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi”

Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ có một tâm hồn đa sầu đa cảm nên những tác phẩm của ông không… Chi tiết Kim Lệ Thi – Buồn thương cô gái trong bài hát “Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi”